top of page
החקלאות הישראלית תנצח.png
  • Facebook
  • Twitter
logo-havoda (1).png

הגיע הזמן לאחד כוחות בהתיישבות
 קדימה לעבודה !

Image by Dan Meyers

שמח שניתנה לי הזכות להתמודד בפריימריז כנציג החקלאות והתיישבות הישראלית.

הכרתי ונפגשתי עם מגוון רחב של אנשים בכל חלקי הארץ,הכרתי חברים וחברות חדשים לחיים.

אני כאן ואהיה כאן הקול של החקלאים והחקלאיות.

תודה לשותפיי לדרך ובהצלחה לנבחרת שנבחרה, עשיתם עבודה מצוינת.

מאמין ומקווה שנמצא את המקום המיועד לחקלאות הישראלית בתוך מפלגת העבודה.

תשמרו על צביון המפלגה, מפלגה חברתית, מפלגת ההתיישבות והחקלאות ,תחברו את המרכז לפריפריה.

בהצלחה רבה הדרך עוד ארוכה ומאתגרת.

תודה לשותפי אמת, שהיו איתי לאורך כל הדרך.

"חקלאות כאן מולדת כאן"

שלכם ברוך לגזיאל

חתימה-ברוך.png

אני קורא לכם להצטרף אלי ולהוביל שינוי

מאבק החקלאים בתקשורת

bottom of page